ДИЖИТАЛ ШИЙДЛИЙГ

Дижитал шилжилтийн эрин үед Бид таны бизнесийг дараагийн түвшинд хүргэх дижитал технологи, дижитал твин болон дата аналитикийн хосмол шийдлийг Танд санал болгоно.

Санхүүгийн салбарын шийдэл

Бид санхүүгийн салбарын дижитал шийдлийг олон улсын шилдэг аргачлал, уян хатан технологийн шийдэл, дата аналитикийн загварчлалыг ашиглан бүтээж борлуулалтыг дэмжих, зардлыг бууруулах, үйл ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх цогц шийдлийг өргөн барьж байна.

Онцлох бүтээгдэхүүн: Харилцагчийн удирдлага, зээлийн удирдлага болон эрсдэлийн удирдлагын системүүд

Онцлох бүтээгдэхүүн: Мобайл апп, кредит скоринг, эрсдэлийн удирдлага, үндсэн систем

Онцлох бүтээгдэхүүн: Харилцагчийн удирдлага, хөрөнгийн үнэлгээ, эрсдэлийн удирдлага, үндсэн систем

Онцлох бүтээгдэхүүн: Мобайл апп, кредит скоринг, үндсэн систем, хугацаа хэтрэлттэй ажиллах систем

Онцлох бүтээгдэхүүн: Гишүүнчлэлийн систем, эх үүсвэрийн систем, үндсэн систем

Онцлох бүтээгдэхүүн: Онлайн бүртгэл, эрсдэлийн удирдлага, үндсэн систем

Байгууллагад зориулсан шийдэл

Бид байгууллагын борлуулалтын удирдлага, харилцагчийн удирдлага болон дотоод үйл ажиллагааны процессийг оновчтой удирдах боломжыг олон улсын шилдэг аргачлал, уян хатан технологийн шийдэл, дата аналитикийн загварчлалыг ашиглан бүтээсэн болно.

Харилцагчийн удирдлагын системийн онцлог давуу тал нь бүх борлуулалтын сувагаас орж ирж буй харилцагчийн санал хүсэлтийн шийдвэрлэлт болон амжилттай холбогдож амжаагүй байгаа санал хүсэлтийг шийдвэрлэх боломжыг олгоно.

Борлуулалтын удирдлагын системийн гол онцлог нь харилцагчийн санал, хүсэлт, захиалгад оночтой саналыг боловсруулах замаар борлуулалтын боломжуудыг нэмэгдүүлэх боломжыг олгоно.

Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны системээ өөрийн үйл ажиллагаандаа тохируулан удирдах боломжтой шийдлийг бид Танд санал болгож байна.

Маркетплейс платформ

Бид хэрэглэгчдэд олон сонголтыг бий болгох, дижитал технологийг уламжлалт бизнест зардал багатайгаар шилжүүлснээр бараа, үйлчилгээний үнийг бууруулах зорилгоор дараах маркетплейс платформуудыг зах зээлд нэвтрүүлээд байна.

Zeelme – зээлийн супермаркет платформ нь зээлдэгч, банк, бараа бүтээгдэхүүнээ санхүүгийн байгууллагын зээлээр борлуулах сонирхол бүхий дэлгүүрийг холбосон дундын платформ юм. Хэрэв Танд аль ч хэрэгцээ нь гарсан zeelme-ийг сонгохыг зөвлөж байна.
Харилцагч: 120,000, Банк: 12, Дэлгүүр: 50

Autohuleg.mn платформ нь автомашин авах, зарах сонирхолтой хувь хүн, байгууллагын холбосон авто зарын платформ бөгөөд бусдаас ялгаатай зүйл нь онлайн лизинг авах боломжтойгоороо давуу талтай.
Харилцагч: 120,000, Банк: 12, Дэлгүүр: 50

Бизнес эрхлэгчдийн хувьд нийлүүлсэн бараа үйлчилгээний төлбөрийг эрт авах, эргэлтийн санхүүжилтийг тогтвортой удирдах нь хамгаас чухал бөгөөд энэ асуудлыг бүрэн шийдсэн cashme платформыг Танд санал болгож байна.

Технологийн хөгжүүлэлт, үйлчилгээний төрөл

Танд хэрэгцээ шаардлагатай веб шийдлийг бүрэн динамик буюу хүссэн хэлбэрээрээ удирдах тохиргоотой хөгжүүлж өгнө.

Хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ хүргэх ямар ч төрлийн аппликейшнийг удирдлагын системийн хамт танд санал болгож байна.

Өнөө цагт юмсыг танин мэдэх, мэдрэх технологийн өөрийн бизнестээ хэрэглэх зайлшгүй шаардлагатай болж байна. Үүнд тохирсон систем болон төхөөрөмжийг бид танд санал болгож байна.

Их дата өгөгдөл боловсруулалт, дүн шинжилгээ хийх, машин сургалтын загвар боловсруулж үр дүнг бизнестээ ашиг боломжыг Бид танд санал болгож байна.

Байгууллагын онцлогт тохирсон дижитал шийдэл хэрэгтэй бол бид “low code” платформ дээр богино хугацаанд хэрэгцээ шаардлагын дагуу хөгжүүлэн өгөх болно.

Онцлох бүтээгдэхүүн: Онлайн бүртгэл, эрсдэлийн удирдлага, үндсэн систем

Мэдээллийн аюулгүй байдал

Дижитал технологийн хувьд мэдээллийн аюулгүй байдал чухал ойлголт бөгөөд дэлхий нийт мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах зорилгоор ISO/IEC 27001:2013 стандартын нэвтрүүлэн ажилладаг билээ. ISO/IEC 27001 стандарт нь мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог бий болгох, хэрэгжүүлэх, хэвийн үргэлжлүүлэх, тасралтгүй сайжруулах шаардлагуудыг тусгасан олон улсын стандарт юм. Дижитал кредит ХХК нь:

Харилцагч байгууллагууд

Олон улсын байгууллагууд

Төрийн байгууллагууд

Санхүүгийн байгууллагууд

Denounce with righteous indignation and dislike men who are beguiled and demoralized by the charms pleasure moment so blinded desire that they cannot foresee the pain and trouble.